DOĞAL GAZ VE LNG DIŞ TİCARETİNDE KULLANILAN ÖDEME VE TESLİM ŞEKİLLERİ: ERTUĞRUL GAZİ FSRU GEMİSİ İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Geçmişten günümüze enerji ülkeler için önemli bir konu olmuştur. Ülkemizde en çok kullanılan enerji kaynağı doğal gazdır. Bu çalışma, doğal gaz ve LNG dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim şekillerini ve ödeme şekillerini incelemektedir. Bu kapsamda, BOTAŞ enerji arz güvenliğini sağlayan ve doğal gaz ve LNG ithalatını gerçekleştiren kuruluştur. Çalışmanın amacı, BOTAŞ’ın dış ticaret işlemlerinde kullandığı teslim ve ödeme şekillerini değiştirmesi durumunda finansal olarak kazanç sağlayabileceğini ortaya koymaktır. Özellikle LNG ithalatında gümrük vergileri dahil alıcının tüm masrafları ödediği DPU (Delivered at Place Unloaded) teslim şeklinin yerine satıcının malı yükleme limanında teslim ettiği FOB (Free on Board) teslim şeklinin kullanılması kazanç sağlayacaktır. Bu kapsamda, Ertuğrul Gazi FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) gemisinin FOB teslim şekliyle LNG ithal etmesinin BOTAŞ’a sağlayacağı kazançlar ele alınacaktır. Çalışma hazırlama esnasında, Ertuğrul Gazi FSRU gemisi hakkında bilgi almak için FSRU Müdürlüğü ile görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, ithal edilen LNG için ödenen ücretin içinde liman hizmeti ücretleri, sigorta, kanal geçiş ücreti ve yakıt gideri de bulunmaktadır. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi FOB teslim şekliyle LNG ithal ederse ilgili işlemin operasyonel maliyetinin daha düşük olduğu görülmüştür. From past to present, energy has been an important issue for countries. The most used energy source in our country is natural gas. This study examines the delivery terms and payment methods used in natural gas and LNG foreign trade transactions. In this context, BOTAŞ is the institution that ensures energy supply security and imports natural gas and LNG. The aim of the study is to demonstrate that BOTAŞ can gain financially if it changes the delivery terms and payment methods used in foreign trade transactions. Especially in LNG imports, instead of DPU (Delivered at Place Unloaded) delivery term which the seller delivers the goods at the unloading port, using FOB (Free on Board) delivery term which the buyer pays all costs including customs duties will be beneficial. In this context, the gains that the Ertuğrul Gazi FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) ship will provide to BOTAŞ by importing LNG with FOB delivery term will be discussed. During the preparation of the study, the FSRU Directorate was interviewed to get information about the Ertuğrul Gazi FSRU ship. According to the results of the study, the fee paid for imported LNG includes port service fees, insurance, channel toll and fuel expenses. If the Ertuğrul Gazi FSRU ship imports LNG with FOB delivery term, it has been observed that the operational cost of the relevant transaction is lower.

Description

Keywords

FSRU, Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, LNG, Doğal Gaz

Citation